วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม Wat Phra Kaew Don Tao Suchadaram

"วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม" Wat Phra Kaew Don Tao Suchadaram

วัดพระแก้วดอนเต้า "ลำปาง"

ครับนี้ก็เป็นอีกหนึงวัดที่ผมได้มีโอกาสแวะ ขากลับจากไปสักการะที่วัด วัดเจดีย์ซาว มา เสียดายมากเลยครับที่ แบทเตอรี่หมดเสียก่อน เลยเก็บภาพมาได้แค่ 2 ภาพ ครับ เสียดายมาก...พี่น้อง ชาว D60 Club เลยอดชมความงามของ วัดพระแก้วดอนเต้า "ลำปาง" ซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งที่เก่าแก่อยู่คู่ จังหวัดลำปางมาช้านานครับ ผมก็เลย นำ ประวัติ ของวัด วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม มาฝากแทนภาพครับ...                        อ่าน ประวัติวัดพระแก้วดอนเต้า ต่อ..

เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติความเป็นมามากกว่า ๕๐๐ ปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า พระเจ้าสามฝั่งแกนเจ้าเมืองเชียงใหม่ ได้จัดขบวนช้างไปรับพระแก้วมรกตจากเชียงราย เพื่อจะอัญเชิญมาประดิษฐานยังนครเชียงใหม่ ครั้นถึงทางแยกเมืองนครลำปาง ช้างก็ตื่นวิ่งเข้าไปในนครลำปาง ในที่สุดพระเจ้าสามฝั่งแกนต้องยินยอมให้พระแก้วมรกต ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้วดอนเต้า เป็นเวลาถึง ๓๒ ปี ต่อจากนั้นจึงอัญเชิญไปประดิษฐานยังเมืองเชียงใหม่ ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาซึ่งเคยมาครองเมืองเชียงใหม่ได้กลับไปครองเมืองหลวงพระบาง จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไป และได้นำไปประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ ต่อเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะเมื่อทรงเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปตีหัวเมืองลาวจนถึงเวียงจันทน์ จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทน์มาประดิษฐานที่กรุงธนบุรี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุงเทพ ฯ เป็นเมืองหลวง จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนตราบเท่าทุกวันนี้"วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม"

วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม

มีพระเจดีย์ใหญ่ทรงล้านนา มีมณฑปยอดปราสาทแบบพม่าที่ประณีตงดงาม มีพระวิหารทรงล้านนาที่มีรูปทรงงดงาม มีลวดลายแกะสลักไม้ที่บานหน้าต่าง ข้างในมีจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าทางศิลปะ และประวัติศาสตร์ มีพระอุโบสถทรงล้านนาขนาดกะทัดลัด มีสัดส่วนสวยงาม วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐


"วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม"

ลักษณะทั่วไปของ วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม
เป็นวัดขนาดใหญ่มีผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม พระวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีพระเจดีย์ใหญ่อยู่หลังวิหาร สถาปัตยกรรมหลักของวัดล้านนาโดยทั่วไป ประตูโขงและพระวิหารหลวงถูกรื้อทิ้งแล้ว เหลือเพียงพระเจดีย์ล้านนาขนาดใหญ่หนึ่งองค์ วิหารพระนอน และมณฑปยอดปราสาทศิลปแบบพม่าสร้างขึ้นในสมัยหลัง ส่วนวัดสุชาดารามนั้นมีพื้นที่น้อย วิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เจดีย์อยู่หลังวิหาร เป็นเจดีย์ทรงลังกาสุโขทัยผสมล้านนา ฐานสูงต่อมุมลดชั้นสูงกว่าปกติ ต่อตัวบัวมาลัยปล้องไฉนบนยอดระฆังมีขนาดใหญ่ ทำให้สัดส่วนของเจดีย์มีลักษณะมั่นคงแข็งแรง องค์ระฆังและปล้องไฉนหุ้มแผ่นทองจังโก

เสียดายมากครับที่ เจ้า Nikon D60 แบตหมดสะก่อน..เซง.เลย

 ข้อมูลเพิ่มเติม "วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม"  http://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม