D60 ไปไหนในท้องตลาด ในโบว์ชัวก็ไม่เห็นมี เห็นแต่ตัวนี้ D3000 มาสเปกใกล้เคียงกันครับ

D60 ไปไหนในท้องตลาด ในโบว์ชัวก็ไม่เห็นมี เห็นแต่ตัวนี้ D3000 มาสเปกใกล้เคียงกันครับ


ราคา 24,900 บาท
เซ็นเซอร์ + กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR)
+ เซ็นเซอร์รับภาพ 23.6x 15.8 มม. CCD sensor (จํานวนพิกเซลทั้งหมด 10.75 ล้านพิกเซล)
+ ระบบกําจัดฝุ่น ทําความสะอาดเซ็นเซอร์รับภาพ, ระบบหมุนเวียนอากาศ, ลบฝุ่นบนไฟล์ภาพ (ผ่านโปรแกรมเสริม Capture NX2)

  จำนวนพิกเซล + 10.2 ล้านพิกเซล

  ขนาดไฟล์ภาพ + ขนาดภาพ (พิกเซล) 3,872 x 2,592 [L], 2,896 x 1,944 [M], 1,936 x 1,296 [S]

  เลนส์ + เมาท์ Nikon F (แบบขั้วสัมผัส AF)
+ องศารับภาพ (ระบบฟิล์ม 35 มม.) ประมาณ 1.5 x ทางยาวโฟกัสเลนส์ (Nikon DX Format)
+ เลนส์ที่รองรับ
• AF-S และ AF-I NIKKOR : รองรับการทํางานทุกระบบ
• Type G หรือ D AF NIKKOR ชนิดไม่มีมอเตอร์ออโต้โฟกัส : รองรบการทํางานทุกระบบ ยกเว้นระบบออโต้โฟกัส
• AF NIKKOR อื่นๆ : รองรับการทํางานทุกระบบ ยกเว้นระบบวัดแสง 3D Color matrix II และ ระบบออโต้โฟกัส เลนส์สําหรับ F3AF ไม่สามารถใช้งานได้
• Type D PC NIKKOR : รองรับการทํางานทุกระบบ ยกเว้นโหมดบันทึกภาพบางโหมด
• AI-P NIKKOR: รองรับการทํางานทุกระบบ ยกเว้นระบบวัดแสง 3D color matrix II
• ไม่มี CPU: ไม่รองรับระบบออโต้โฟกัส ใช้งานได้ในโหมดบันทึกภาพ M แต่ระบบวัดแสงไม่ทํางาน
• แสดงข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ในช่องมองภาพมื่อใช้เลนส์ที่มีขนาดรูรับแสงกว้างสุด f/5.6 หรือกว้างกว่า

  จอแสดงผล + จอมอนิเตอร์ 3.0 นิ้ว ประมาณ 230,000 dot TFT LCD ปรับตั้งความสว่างได้
+ ฟังก์ชั่นการแสดงภาพ ภาพเดียวเต็มหน้าจอ และThumbnail (ภาพเล็กคราวละ 4, 9 หรือ 72 ภาพ หรือ ปฏิทิน) และเลือกซูมขยายเฉพาะส่วน, ภาพเคลื่อนไหวแบบ stop-motion จากกล่อง D3000, สไลด์โชว์, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, แสดงส่วนสว่างของภาพ, หมุนภาพแนวตั้งอัตโนมัติ, และข้อความ (ได้สูงสุด 36 ตัวอักษร)

  สือบันทึกข้อมูล + SD Card และ SDHC

  โฟกัส + ออโต้โฟกัส โมดูลออโต้โฟกัส Nikon Multi-CAM 1000 พร้อม TTL phase detection โฟกัส 11 จุด (เซ็นเซอร์ cross-type 1 จุด) และไฟเรืองแสงช่วยหาโฟกัส (ระยะการทํางานประมาณ 0.5-3 ม.)
+ ช่วงความสว่างสําหรับหาโฟกัส -1 ถึง +19EV (เทียบเท่า ISO 100, 20C/68F)
+ ระบบโฟกัส ออโต้โฟกัส : โฟกัสครั้งเดียว (AF-S) ; โฟกัสต่อเนื่อง (AF-C) ; เลือกโฟกัส AF-S หรือ AF-C อัตโนมัติ (AF-A) ; โฟกัส ติดตามวัตถุอัตโนมัต ; โฟกัสแมนนวล (M) : แสดงสถานะโฟกัสในช่องมองภาพ
+ จุดโฟกัส โฟกัส 11 จุด
+ โหมดหาพื้นที่โฟกัส โฟกัสทีละจุด, โฟกัสพื้นที่ไดนามิค, โฟกัสหาพื้นที่อัตโนมัติ, โฟกัสติดตามแบบ 3D-tracking (11 จุด)
+ ล็อคโฟกัส โดยกดปุ่มชัตเตอร์ลึกลงครึ่งหนึ่ง (โฟกัสครั้งเดียว) หรือโดยกดปุ่ม AE-L/AF-L

  ความเร็วชัตเตอร์ + ชนิดชุดชัตเตอร์ Electronically-controlled vertical-travel focal-plane shutter
+ ความไวชัตเตอร์ ตั้งแต่ 1/4000 ถึง 30 วินาที ปรับขั้นได้ละเอียด 1/3, 1/2 และชัตเตอร์ Bulb(B), Time(T) ใช้รีโมทคอนโทรล ML-L3 , X-Sync = 1/200 วินาที

  ความไวแสง + ISO 100 ถึง 1600 ปรับขึ้นได้ละเอียด 1 EV ปรับเพิ่มได้สูงสุดเทียบเท่า ISO 3200 และระบบปรับคาความไวแสงที่เหมาะสมอัตโนมัติ
+ Active D-Lighting เลือกเปิด-ปิดการทํางาน

  ชดเชยแสง + การชดเชยแสง +/- 5EV ปรับขั้นได้ละเอียด 1/3 EV
+ ถ่ายภาพคร่อม 3 ภาพ ปรับขั้นได้ละเอียด 1/3 หรือ 1/2EV
+ ล็อคค่าแสงอัตโนมัติ Luminosity locked ที่ค่าวัดได้ โดยใช้ปุ่ม AE-L/AF-L
+ ช่วงการวัดแสง 1) EV 0 ถึง 20 (3D Color Matrix หรือ center-weighted metering)
(เทียบเท่า ISO 100, f/1.4, 2) EV 2 ถึง 20 (spot metering) 20C/68F)

  สมดุลแสงสีขาว + Auto, Incandescent, fluorescent (7 แบบ), direct sunlight, flash, cloudy, shade และแบบปรับตั้งด้วยตนเอง (preset)

  โหมดถ่ายภาพ + ระบบบันทึกภาพ โหมดอัตโนมัติ (อัตโนมัติ, อัตโนมัตยกเลิกแฟลช), โหมดบันทึกภาพสําเร็จรูป (ภาพบุคคล, ภาพวิวทิวทัศน์, ภาพเด็ก,ภาพกีฬา, ภาพระยะใกล้, ภาพบุคคลกลางคืน), Programmed Auto [P] พร้อมระบบ flexible program, Shutter Priority Auto[S], Aperture Priority Auto[A], Manual [M]

  ไฟล์ฟอร์แมต + NEF (RAW)
+ JPEG baseline compliant บีบอัดแบบ FINE ( ประมาณ 1:4), NORMAL ( ประมาณ 1:8),
หรือ BASIC ( ประมาณ 1:16)
+ NEF (RAW) +JPEG: บันทึกไฟล์ภาพ NEF(RAW) และ JPEG ในคราวเดียวกัน

  แฟลช + แฟลชในตัว โหมดอัตโนมัติ, ภาพบุคคล, ภาพเด็ก, ภาพระยะใกล้, ภาพบุคคลกลางคืน : โหมด Auto แฟลชยกตัวทํางานอัตโนมัติเมื่อแสงน้อย, โหมด P,S, A และ M : กดปุ่มยกแฟลชให้ทํางานเอง
+ Guide Number (ม./ฟุต) ประมาณ 12/39 และ 13/43 ในโหมดแฟลชแมนนวล : ที่ ISO 100
+ ควบคุมแฟลช TTL : i-TTL balanced fill-flash และ i-TTL มาตรฐานสําหรับกล้องดิจตอล SLR เมื่อใช้ 420-pixel RGB sensor ทั้งแฟลชนอกรุ่น SB-900, SB-800, SB-600 หรือ SB-400 รวมถึงแฟลชในตัวกล้อง Auto aperture สําหรับแฟลช SB-900, SB-800 กับเลนส์ที่มี CPU Non-TTL auto: สําหรับแฟลชที่รองรับรวมถึง SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 หรือ SB-22s Range-priority manual กําหนดระยะวัตถุ สําหรับ SB-900, SB-800
+ โหมดแฟลช แฟลชอัตโนมัติ, แฟลชอัตโนมัตลดตาแดง, แฟลชลบเงา, แฟลชอัตโนมัติสัมพันธ์ความไวชัตเตอร์ต่ำ, แฟลชอัตโนมัติสัมพันธ์ความไวชัตเตอร์ต่ำลดตาแดง, แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดหลัง
+ ชดเชยแสงแฟลช -3 ถึง +1 EV ปรับขั้นได้ละเอียด 1/3 EV
+ สัญลักษณ์แฟลชพร้อม ไฟสถานะติดสว่างเมื่อแฟลชประจุไฟเต็มพร้อมใช้งาน ได้แก่ แฟลชในตัว หรือ SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX หรือ SB-50DX ; ไฟสถานะกะพริบนาน 3 วินาทีหลังยิงแฟลชเต็มกําลังแบบแมนนวลในระบบ i-TTL หรือโหมด Auto Aperture
+ ฮอทชูเสียบแฟลชนอก Standard ISO 518 hot-shoe contact พร้อมระบบล็อคฐานแฟลช
+ Nikon Creative Lighting ระบบแฟลชไร้สาย สั่งงานด้วยแฟลชนอก SB-900, SB-800 หรือ SU-800, Flash Color Information System(CLS) รองรบการใช้ งานกับแฟลชในตัวกล้อง และแฟลชนอกที่รองรบระบบ CLS
+ ช่องเสียบสายซิงค์แฟลช ผ่านอุปกรณ์เสริม Sync Terminal Adapter AS-15

  พลังงาน + แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชาร์จ Li-ion EN-EL9a
+ ตัวแปลงไฟ AC AC Adapter EH-5a (อุปกรณ์เสริม ; ต่อผ่านตัวแปลง EP-5)

  ช่องมองภาพ + Eye-level pentamirror แบบสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว
+ ครอบคลุมการมองเห็น ประมาณ 95% ตามแนวนอน และ 95% ตามแนวตั้ง
+ อัตราการขยาย ประมาณ 0.8x (50มม. f/1.4 ที่อินฟ์นิตี้; -1.0m-1)
+ Eyepoint 18 มม. (-1.0m-1)
+ ปรับแก้สายตา -1.7 ถึง +0.5 m-1
+ โฟกัสซิ่งสกรีน Type B BriteView Clear Matte Screen Mark V และ กรอบจุดโฟกัส (เลือกแสดงเส้นตารางได้)
+ กระจกสะท้อนภาพ Quick-return type
+ รูรับแสง Instant return ปรับแบบอิเล็คทรอนิคส์

  การเชื่อมต่อ + ช่องต่อเชื่อม USB Hi-Speed USB
+ ช่องสัญญาณเสียงและวีดีโอ เลือกได้แบบ NTSC และ PAL

  คุณสมบัติอื่น + ระบบ Picture Control เลือกได้ทั้งแบบ มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสดจัดจ้าน, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ภาพวิวทิวทัศน์ และเลือกบันทึกค่า, Picture Control แบบกําหนดเอง
+ ระบบไฟล์ DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format สําหรับกล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่ง), PictBridge
+ ระบบบันทึกภาพ 1) บันทึกทีละภาพ , 2) ภาพแบบต่อเนื่อง, 3) แบบตั้งเวลา, 4) รีโมทแบบหน่วงเวลา, 5) รีโมทตอบสนองทันที
+ ระบบบันทึกภาพต่อเนื่อง ภาพต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 3 ภาพต่อวินาที (โฟกัสแมนนวล, ระบบบันทึกภาพ M หรือ S, ชัตเตอร์ 1/250 วินาที หรือเร็วกว่า)
+ ตั้งเวลาบันทึกภาพ เลือกได้ตั้งแต่ 2, 5, 10 และ 20 วินาที
+ การวัดแสง แบบ TTL ด้วยเซ็นเซอร์วัดแสง 420-pixel RGB
+ ระบบวัดแสง
1) 3D Color Matrix Metering II (เลนส์ type G และ D); Color Matrix Metering II (เลนส์ที่มีCPU อื่นๆ)
2) Center-weighted (เน้นกลางภาพ) ประมาณ 75% ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่วงกลมขนาด 8-มม.บริเวณกลางภาพ
3) Spot (เฉพาะจุด) ประมาณ 2.5% ของพื้นที่ทั้งหมด
+ เมนูภาษา จีนกลาง, จีนไต้หวัน, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, สวีเดน
+ ช่องต่อขาตั้งกล้อง 1/4 in.(ISO 1222)
+ ขนาด ประมาณ 126 x 97 x 64 มม.
+ น้ำหนัก ประมาณ 485 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่, เมมโมรี่การ์ด, ฝาปิดตัวกล้อง, แผ่นปิดหน้าจอ)
+ อุณหภูมิ/ความชื้น 0-40 C (32-104 F) / น้อยกว่า 85%

  ข้อมูลอื่นๆ + Nikon D3000 (Body) พร้อมเลนส์ 18-55 Kit