เทคนิคการวัดแสง nikon d60 ครับ

เทคนิคการวัดแสง
สำหรับระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยเน้นกลางภาพมาให้อย่างเดียว กล้องบางรุ่นก็อาจจะมีระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุดมาให้อย่างเดียว นักถ่ายภาพที่ไม่มีระบบวัดแสงอื่นๆ เป็นทางเลือกควรจะศึกษาและทำความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการใช้ระบบวัดแสงระบบเดียวที่มีอยู่นั้นให้ชำนาญมากที่สุด
และสามารถใช้ในการวัดแสงกับการถ่ายภาพทุกๆ รูปแบบได้อย่างพอเหมาะพอดี หรือตรงกับความต้องการ ระบบวัดแสงแต่ละแบบจะมีเทคนิคในการประยุกต์ดัดแปลงการใช้ให้สามารถถ่ายภาพได้ในทุกๆ รูปแบบได้เสมอ...

สำหรับนักถ่ายภาพที่ใช้กล้องที่มีระบบวัดแสงให้เลือกหลายๆ ระบบ ตั้งแต่สองระบบขึ้นไป ก็ควรทำความเข้าใจในลักษณะของระบบวัดแสงที่ใช้ ว่าเหมาะกับการใช้วัดแสงเพื่อถ่ายภาพในรูปแบบใด เมื่อได้พบกับกรณีการถ่ายภาพต่างๆ แล้ว ก็จะสามารถเลือกใช้ระบบวัดแสงต่างๆ ที่มีให้เลือกได้อย่างเหมาะสมที่สุด

นักถ่ายภาพที่กำลังเริ่มต้นศึกษาและยังมีประสบการณ์ไม่มากนักด้านการวัดแสง ควรเริ่มต้นศึกษาและทดลองการถ่ายภาพจากระบบวัดแสงแบบ เฉลี่ยหลายส่วน สำหรับการทดลองใช้ถ่ายภาพทั่วๆ ไปซะก่อน แต่้ถ้าไม่มีระบบนี้ ก็ให้เริ่มต้นศึกษาและทดลองถ่ายภาพด้วยระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยเน้นกลางภาพ หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจในข้อจำกัดต่างๆ ของระบบวัดแสงแต่ละแบบ ควรทดลองละทำการจดบันทึกข้อมูลที่จำเป็นเอาไว้ ว่าระบบวัดแสงแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร และควรชดเชยแสงเท่าไหร่ลองเอาไปใช้และพัฒนาฝีมือกันนะครับ


ภาพจากอินเตอร์เนต