เรามาดูเทคนิดการวัดแสงที่เรียกว่าถ่ายภาพให้ OVER/UNDER กันครับ


เทคนิดการถ่ายภาพให้ OVER/UNDER ครับ


การศึกษาเรื่องการวัดแสงและชดเชยแสงนั้นนอกจากทำให้เราถ่ายภาพได้สีและความสว่างที่สมจริงแล้ว ซึ่งนักถ่ายภาพควรฝึกฝนให้สำเร็จเป็นพื้นฐานในระดับก้าวหน้านั้น นักถ่ายภาพอาจจะต้องการได้ภาพที่ดูเข้มหรือสว่างกว่าจริงตามที่ต้องการก็ได้ ซึ่งการชดเชยแสงที่จะเป็นเครื่องมือชิ้นเดิมที่ช่วยให้เราได้ภาพตามที่ต้องการ เรียกว่าถ่ายภาพให้ OVER/UNDER....


การถ่ายภาพให้ OVER/UNDER หรือภาพที่ดูสว่างหรือเข้มกว่าจริงนั้นขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ถ่ายภาพว่าต้องการได้ภาพที่มีผลลัพธ์ในลักษณะใด แต่ก่อนอื่น สำหรับการวัดแสงอ้างอิงกับวัตถุที่มีสีเข้มหรืออ่อนกว่าเทากลางอยู่แล้ว นักถ่ายภาพจะต้องทราบระดับการชดเชยแสงที่ให้ภาพที่มีสีสันถูกต้องสมจริงซะก่อน


ภาพถ่าย OVER มากๆยังใช้กับการถ่ายภาพที่มีโทนสีสว่างในภาพเป็นส่วนใหญ่ (HIGH KEY) เช่นภาพของม่านหมอกที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เป็นทะเลหมอก ซึ่งการวัดแสงที่สายหมอกแล้ว OVER 1.5 stop จะได้ภาพสายหมอกที่ขาวสมจริง ก็อาจจะเลือกปรับให้ OVER มากขึ้นอีก 0.5 stop รวมเป็น 2 stop เพ่อให้ภาพดูสว่างมากขึ้นกว่าจริงอีกเล็ก